AÇIK ARTIRMA SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Açık Artırma Sözleşmesi aşağıdaki şartlar dahilinde açık artırmaya katılarak teklif veren (“TEKLİF VEREN/KATILIMCI”) ve merkez adresi Nişantepe Mahallesi, Orman Sokak no:13, Özyeğin Üniversitesi olan (“SERBESTFİYAT”) arasında düzenlenmiştir.

Aşağıda belirtilen sözleşme koşulları, www.serbestfiyat.com internet sitesinde yer alan www.magaza.serbestfiyat.com üzerinden yapılan ürün siparişleri için geçerlidir. Bu ürünler için ilgili sipariş adımları esnasında TEKLİF VEREN’in onaylaması gereken ayrı genel sözleşme koşulları bulunmaktadır. SERBESTFİYAT, işbu Sözleşme ve www.magaza.serbestfiyat.com adresinde yer alan her tür bilgi ve içeriği TEKLİF VEREN’e herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler www.magaza.serbestfiyat.com adresinde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. TEKLİF VEREN www.magaza.serbestfiyat.com kullanarak; (i) Sözleşme koşullarını, (ii) yapılan her türlü değişikliği ve (iii) Açık Artırma Hüküm ve Koşullarını kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 2 – KONU

 1. İşbu Sözleşme’nin konusu, TEKLİF VEREN’in SERBESTFİYAT’a ait www.serbestfiyat.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda açık artırma usulüyle ürün satın alınmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
 2. TEKLİF VEREN İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu açık artırmaya ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve açık artırmanın kazanılması halinde, açık artırma usulüyle kazandığı ürünü elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. İnternet Sitesi’nde yer alan Açık Artırma Hüküm ve Koşulları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 3 – AÇIK ARTIRMA ŞARTLARI

 1. TEKLİF VEREN açık artırmaya katılmak için SERBESTFİYAT tarafından talep edilen tüm bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sorumludur. Bilgilerin eksikliği veya hatalı olması nedeniyle SERBESTFİYAT’ın TEKLİF VEREN’e ulaşamaması halinde SERBESTFİYAT herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 2. TEKLİF VEREN tarafından tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesinin ve banka veya kredi kartı doğrulaması yapılmış olmaları şartıyla ürün için dilenilen teklif girilecek ve “Teklif Ver” butonuna tıklanacaktır. Yalnızca küsuratsız, tam tutarlar teklif edildiğinde geçerli olacaktır.
 3. TEKLİF VEREN, verilen teklif ile bağlı olup Açık Artırma’nın kazanılması halinde satın alma işlemini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Açık Artırma teklifleri SERBESTFİYAT yetkilileri tarafından değerlendirilecektir. Açık Artırma süresince aynı katılımcı tarafından farklı bir teklif verilirse, aynı katılımcı tarafından verilen en yüksek teklif geçerli olacaktır.
 4. SERBESTFİYAT Açık Artırma’nın kazanılması halinde kazanan TEKLİF VEREN’e teklif sırasında vermiş olduğu iletişim kanallarından ulaşılacak, girilmiş olunan diğer bilgiler göz önünde bulundurularak sipariş oluşturulacaktır.
 5. İlgili ürün, kazanan katılımcının www.serbestfiyat.com sepetine düşer. Kazanan katılımcının en geç 72 saat içinde satın alma işlemini gerçekleştirmesi ile verilmiş olan teklif üzerinden sipariş tamamlanacaktır. Verilen siparişin bu şekilde tamamlanması TEKLİF VEREN bakımından ödeme yükümlülüğü anlamına gelmektedir. Ödeme, kredi kartı ile taksitlendirme seçeneği ile yapılmak istenirse taksit farkı, verilen teklif üzerine eklenecektir.
 6. 72 saatlik bekleme süresi içinde sipariş tamamlanmazsa ürün sepetten düşecek olup TEKLİF VEREN hakkını kaybedecek ve kredi kartından çekilen teminat tutarı kendisine iade edilmeyecektir.
 7. TEKLİF VEREN tarafından açık artırmanın kazanılmasına rağmen, TEKLİF VEREN satın alma işlemini belirlenen 72 saat içerisinde yapmadığı takdirde 1 (bir) ay boyunca www.serbestfiyat.com adresi üzerinden yapılan bir açık artırmaya katılamayacaktır.
 8. TEKLİF VEREN açık artırmaya katılarak verdiği teklifle bağlı olduğunun bilincinde olup açık artırmanın kazanılması halinde bu durumun ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda SERBESTFİYAT tarafından açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
 9. TEKLİF VEREN’in açık artırmanın kazanılması sonrasında kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. TEKLİF VEREN, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve TEKLİF VEREN arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SERBESTFİYAT’ın bedelini tamamen tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SERBESTFİYAT’ın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. Burada temerrüt faizi Banka ile TEKLİF VEREN arasındaki anlaşma hükümlerine tabidir.
 10. Yukarıdaki belirtilen gereklerin TEKLİF VEREN tarafından yerine getirilmesi kaydıyla, cayma bildiriminin SERBESTFİYAT’a ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün teslim masrafları, TEKLİF VEREN’in ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 1. TEKLİF VEREN, İnternet Sitesi’nde yer alan Açık Artırma Hüküm ve Koşulları ile bağlıdır.
 2. Sözleşme konusu ürün, 5 (beş) iş günü içinde ve her halükârda 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile TEKLİF VEREN’in yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde TEKLİF VEREN veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 3. Aksi belirtilmedikçe, kargo ücreti TEKLİF VEREN tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü TEKLİF VEREN’e teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, ürünün TEKLİF VEREN’e teslim edilememesinden dolayı SERBESTFİYAT sorumlu tutulamaz.
 4. SERBESTFİYAT, Sözleşme konusu ürünün teslimatının yapılmasının imkânsızlaşması halinde, bu durumu Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TEKLİF VEREN’e bildirir ve TEKLİF VEREN tarafından verilen teklif tutarını 10 (on) günlük süre içinde TEKLİF VEREN’e iade eder.
 5. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SERBESTFİYAT ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 6. TEKLİF VEREN, ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme’nin giriş kısmındaki SERBESTFİYAT iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SERBESTFİYAT’a bildirebilir.
 7. İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil SERBESTFİYAT’a ait kayıtlar delil niteliğini haiz olup tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.
 8. SERBESTFİYAT, işbu Sözleşme konusu açık artırmaya ilişkin gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler SERBESTFİYAT tarafından İnternet Sitesi’nde veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

MADDE 5 – GÜVENLİK, GİZLİLİK, KİŞİSEL

VERİLER, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

 1. TEKLİF VEREN tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SERBESTFİYAT tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Söz konusu bilgilerin TEKLİF VEREN’e ait cihazdan girilmesi nedeniyle, bilgilerin TEKLİF VEREN tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu TEKLİF VEREN’e aittir.
 2. TEKLİF VEREN, işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı Hesabı açabilmekte, bunun için isim, soyisim, iletişim bilgisi girmekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bu bilgiler ‘kişisel veri’ addedilmektedir. Bunun yanında SERBESTFİYAT, TEKLİF VEREN’in isim, soyisim ve iletişim bilgisi dışında açık artırma yoluyla kazandığı ürünün bedelini tahsil edebilmek için kredi kartı bilgileri gibi ödeme bilgileri ve ürünü teslim etmek için adres bilgisi toplamaktadır. SERBESTFİYAT, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin ifası amacıyla bu şekilde kişisel veri toplamakta ve aktarmakta olup söz konusu kişisel verilerin işlenmesi KVKK madde 5/2/c uyarınca gereklidir.
 3. SERBESTFİYAT, TEKLİF VEREN’den yukarıda bahsedildiği şekilde topladığı kişisel verileri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi, işbu Sözleşme’nin ifası ve TEKLİF VEREN’in temel hak ve özgürlüklerine bir zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için gerekenler dışında, TEKLİF VEREN’in açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, SERBESTFİYAT’ın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları SERBESTFİYAT’a aittir.
 5. İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SERBESTFİYAT sorumlu değildir.

 

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. TEKLİF VEREN böyle bir durumda mal veya hizmeti satın aldığı, ikametgâhının bulunduğu veya SERBESTFİYAT’ın yerleşim yerinde bulunan Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

TEKLİF VEREN, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Açık Artırma Hüküm ve Koşulları, sipariş, sözleşme ön bilgilendirmelerinde, İnternet Sitesi’nde yazılı tüm açıklamaları ve koşulları okuduğunu, satışa konu ürünün temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SERBESTFİYAT ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler, bilgilendirmelerin açıklandığını ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler, elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme’de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunları onay ve kabul etmek suretiyle, ürünü sipariş ettiğini ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ve beyan eder.

Ön bilgilendirmeler ve işbu Sözleşme, TEKLİF VEREN’in SERBESTFİYAT’a bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.